Психологически предпоставки за получване на травми в спорта

Психоложката на Локомотив Илияна Димитрова, която работи основно с децата и юношите от школата, както и с техните родители, представя на вниманието на всички спортисти специална тема, която е относно псилохогическите предпостави за получаване на травми в спорта.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТРАВМИ В СПОРТА

              Като предиктори за възникването на спортната травма спортистите обикновено сочат лош късмет, умора, рисково поведение, недостатъчна физическа подготовка за изпълнение на определен елемент, лошо състояние на спортните повърхности, метеорологични условия, свързани с възрастта характеристики и какво ли още не, но почти никой не си дава сметка, че един от факторите за възникване на спортната травма е стресът. Интересно е да се проследи състоянието, което преживяват спортистите до получаването на контузията, какво се случва във вътрешния им свят, субективното преживяване на неприятни ситуации, личностовите особености на спортиста, каква е индивидуалната история, свързана със стрес и съответно какви са стратегиите за справяне.

            Спортистите, които изпитват високи нива на стрес в различни сфери от живота си и съответно слаби умения за справяне, са изложени на по-голям риск от получаване на травми, защото стресът води до повишено мускулно напрежение, затруднения в координацията, промени във вниманието (напр. стесняване обхвата на вниманието, разсейване по време на игра), лошо разпознаване на сигнали, забавено вземане на решения, увеличено време за реакция или други смущения в сензомоториката, които освен, че пречат на представянето, увеличават риска от получаване на спортни травми.   

          За овладяване на тези състояния използвам когнитивни техники, като акцента е на връзката  – мислене, емоция и поведение. От съществено значение е какво си мислиш и какво казваш на себе си. Нужно е промяна на вътрешния диалог, изграждане на алтернативно мислене, изграждане на самоувереност, самочувствие, контрол на вниманието, мотивация, араузъл. Целта е спортистът по гъвкав начин да се научи да излиза от криза.

             От съществено значение е и целеполагането, защото по този начин се развива мотивацията, а вниманието е насочено върху най-важните параметри на постижението.         

             Подобряването на способностите в спортен контекст започва с подобряване и развитие на спортиста като личност.

             При работата със спортните травми няма универсална програма, която да действа ефективно при всички спортисти. Всеки състезател възприема, преработва, осмисля, анализира и преживява по различен начин външните и вътрешните въздействия. С всеки спортист трябва да се използват индивидуални средства за конкретния случай с неговите особености.